• usługi psychologiczne dla Biznesu – program polega na dostarczaniu potrzebującym pracownikom pomocy psychologicznej w miejscu pracy. Pracodawca wykupuje pakiet 5 spotkań z psychologiem w tygodniu. Osoby potrzebujące zapisują się indywidualnie. Pomoc psychologiczna w zakresie poradzenia sobie z problemami osobistymi, zawodowymi, emocjonalnymi  bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania pracownika w organizacji. Program cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników. Istnieją możliwości do przeniesienia spotkań z miejsca pracy do mojego prywatnego gabinetu w Warszawie.
  • indywidualne spotkania szkoleniowe dla pracowników  z zakresu kompetencji miękkich. Temat spotkań indywidualnych wynika z analizy potrzeb uwzględniających poziom posiadanych umiejętności, ich znaczenie dla skuteczności działania oraz dopasowany do osoby styl uczenia się. Jest to podejście celowane uwzględniające predyspozycje, potrzeby i motywację uczestnika. Efekty przede wszystkim widać w szybkim  i rzeczywistym wdrożeniu nowych umiejętności, co trudno nadal uzyskać poprzez klasyczne szkolenia grupowe.