Ochrona psychologiczna dla menedżerów

  • Indywidualna pomoc psychologiczna dla menedżerów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku podjętych decyzji biznesowych, odpowiedzialności skarbowej i karnej, pogorszenia statusu materialnego
  • Interwencje kryzysowe – szybkie działania zmierzające do opanowania paniki i zagubienia, które pojawią się w sytuacjach zaskakujących i nowych (aresztowanie, przesłuchanie, brak kontaktu z rodziną itp.)
  • Przygotowanie do przejścia przez nowe sytuacje wywołujące wysoki stres (przesłuchanie w Prokuraturze, rozprawa sądowa, mediacje itp.)
  • Wsparcie psychologiczne dla najbliżej rodziny menedżera w przejściu przez nową sytuację życiową  (niepewność i niezrozumienie sytuacji, wyczerpujące przeżycia emocjonalne, pogorszenie statusu materialnego itp.)
  • Pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej (depresja, reakcje lękowe, obniżenie nastroju)